Jump to content

VÍDEŇ

 

Termíny:     30.10.2021                                 

Cena:         590 Kč

 

Program:

Odjezd z Olomouce z parkoviště u Billy v 07.00 hodin. Přejezd do centra Vídně, kde následuje prohlídka historické části města s průvodcem: Ringstrasse, náměstí Marie-Terezie, dvojice budov Umělecko-historického a Přírodovědeckého muzea, Hofburg, Státní opera, Kärntner Strasse, Císařská hrobka, chrám Sv. Štěpána, ulice Graben, náměstí Am Hof, pasáž Freyung, Burgtheatre, Radnice, Parlament…..

Odpoledne přejezd k zámku Schönbrunn, individuální prohlídka zámku a zahrad, pro zájemce možnost navštívit vídeňskou ZOO. V podvečerních hodinách návrat do ČR.

Cena zahrnuje: dopravu lux. zájezdovým autobusem, služby průvodce

Fakultativně:  cestovní pojištění do zahraničí, vstupné do památkových objektů 

Napište nám