Jump to content

BUDAPEŠŤ a okolí

 

Termín:     27.10.-30.10.2021                                 

Cena:         5 900 Kč

 

Program:

1.den – ráno odjezd z Olomouce v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska. V poledních hodinách příjezd do Budapešti, zastávka na hradním návrší, prohlídka Rybářské bašty, Matyášův chrám, aj. Okružní jízda městem – Parlament, Andrássyho třída, Náměstí Hrdinů s Památníkem milénia, bazilika sv. Štěpána, aj. Večer ubytován na hotelu, nocleh.

2.den - možnost koupání v lázních a volného programu nebo po snídani odjezd do malebného městečka Szentendre, které je rájem pro umělce a milovníky lidové architektury a kde se též nachází největší maďarský skanzen. V Szentendre můžete navštívit některé z oblíbených muzeí, např. muzeum Margit Kovácsové, jedné z nejvýznamnějších maďarských sochařek a keramiček nebo muzeum marcipánu či miniatur. Po prohlídce přejezd do nedaleké Ostřihomi a prohlídka největší maďarské baziliky. Odpoledne návrat do Budapešti. Nocleh na hotelu.

3.den - možnost koupání v lázních a volného programu nebo po snídani odjezd k Balatonu, které je přezdíváno jako „maďarské moře“. Zastávka v Balatonfüred, známém rekreačním středisku na břehu jezera a také na poloostrově Tihany, provoněným po celý rok levandulí, která se v okolí města pěstuje. Odpoledne návrat do Budapešti, večer možnost plavby výletní lodí po Dunaji. Nocleh na hotelu.

4.den - po snídani ještě možnost koupání v lázních nebo odjezd do Bratislavy, prohlídka města (Bratislavský hrad, Prezidentský palác, staré město s Michalskou bránou, hlavní náměstí, most SNP s vyhlídkovou restaurací UFO, aj.). Odpoledne odjezd zpět do ČR, návrat do Olomouce ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu lux. zájezdovým autobusem, 3x ubytování na hotelu se snídaní, služby průvodce

Fakultativně:  cestovní pojištění do zahraničí, vstupné do památkových objektů a lázní

Napište nám