Jump to content

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ

 

Termín:     12.-13.12.2020   

Cena:        2 400 Kč

 

Program:

1.den: odjezd z Olomouce v ranních hodinách. Před polednem příjezd do Budapešti. Prvním bodem programu je návštěva Městské tržnice (Vásárcsarnok) z 19. století s možností nákupu tradičních maďarských specialit (salámy, tokajské víno, paprika, klobásy…). Poté následuje pěší procházka centrem města, po ulici Váci přes Vörösmartyho náměstí ke Svatoštěpánské bazilice. Odpoledne prohlídka starého Budína – Hrad, Matyášův chrám, Rybářská bašta, aj. Ubytování v hotelu, nocleh.

2. den: další den budeme pokračovat v poznávání města. Prohlídka Náměstí Hrdinů (Hősök tere). Možnost koupání v termálních lázních nebo následuje individuální volno, možnost  návštěvy vánočních trhů nebo Muzea krásných umění, zábavního parku Vidámpark,  zoologické zahrady, aj..  V podvečer odjezd zpět do ČR. Návrat do Olomouce do 22h.

 

Nástupní místa mimo Olomouc jsou možná kdekoli po cestě (Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, aj.).

 

Cena zahrnuje: doprava lux. zájezdovým autobusem, 1x nocleh na hotelu (2-lůžkové pokoje), služby průvodce

Fakultativně: cestovní pojištění do zahraničí, vstupné do lázní a památkových objektů

Napište nám