Jump to content

AZUROVÉ POBŘEŽÍ

 

Termín:     03.07.-06.07.2021 

Cena:        3 490 Kč

 

Program:

1.den - odjezd z Olomouce v odpoledních hodinách, noční transfer přes Rakousko do Francie.

2.den – ráno příjezd do hlavního města „Azurového pobřeží“ – města NICE. Celodenní koupání. Možnost individuální prohlídky města, ovocného a květinového trhu, procházka na hradní vrch nad přístavem s krásnou vyhlídkou na město i moře. V podvečer přesun na ubytování. Nocleh.

3.den – přejezd do CANNES – města filmových festivalů. Celodenní koupání. Možnost individuální prohlídky města. V podvečerních hodinách návrat zpět do ČR.

4. den - příjezd do Olomouce v poledních hodinách.

 

Cena zahrnuje: dopravu lux. zájezdovým autobusem, 1x nocleh v hotelu (3-lůžkové pokoje), technický doprovod

Fakultativně: - cestovní pojištění, 2-lůžkový pokoj +500 Kč/os, snídaně

 

Napište nám