Jump to content

AUTOSALON ŽENEVA

 

Termín:     březen 2021   

Cena:

 

Program:

1. den – odjezd z Olomouce v 16:00h, přesun přes SRN do Švýcarska.

2. den – dopoledne zastávka v hl. městě Švýcarska – Bernu, procházka městem. Odpoledne přesun do Ženevy, prohlídka historického centra města. V podvečerních hodinách přejezd do hotelu na ubytování. Nocleh.

3. den – po snídani přejezd na ženevské výstaviště Palexpo, následuje individuální prohlídka autosalonu. V podvečerních hodinách (upřesněno na místě) návrat do ČR.

4. den – příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

 

Nástupní místa mimo Olomouc jsou možná kdekoli po cestě.

 

Cena zahrnuje: doprava lux. zájezdovým autobusem, 1x nocleh na hotelu (3-lůžkový pokoj), technický doprovod

Fakultativně: cestovní pojištění do zahraničí, 2-lůžkový pokoj (+ 500 Kč/os.), vstupné

Napište nám